ما چرا ما شدیم!

شنبه 31 تیر‌ماه سال 1396

بیشتر ما در مواجهه با مشکلات جامعه و مسائل روزمره کشور و بی قانونی های آن همیشه خود را جدا کرده و دیگران را در آن موضوعات مقصر می دانیم!؟

آیا حق با ماها است یا نه؟ آیا مشکلات این جامعه ریشه در شخص نوعی دارد و فرهنگ بد دیگران! و یا در بوجود آمدن این فرهنگ خود ما نیز مقصر هستیم!

آیا با تغییر مدیریت در جامعه در سطح کلی یا جزئی به سرعت در مردم تغییر روی خواهد داد یا خیر؟!

مگر چنین نیست که دولت نیز برخاسته و هم فرهنگ و عصاره ملت است! البته چنین است! پس اگر ما می خواهیم تغییری در وضع جامعه ایجاد شود باید از خودمان شروع کنیم!

ولی چگونه؟؟؟؟

بهترین سرآغاز برای پیشرفت در یک جامعه عقب مانده ترویج فرهنگ مطالعه صحیح، مطالعه و  تحقیق در منابع علمی هست! یعنی صرف مطالعه نمی تواند موجب کسترش سطح دانایی ما باشد! منابع مطالعه بسیار حائز اهمیت است! یعنی چه مطالعه می کنیم، آیا اوهام و خیالات ذهنی اشخاص می توند موجب پیشرفت جامعه ای گردد و یا گردآوری های علمی!

خلاصه کلام  تا زمانی که جامعه ای به بلوغ فکری لازم نرسد نخواهد توانست به پیشرفت برسد و صرفا تقلید کننده خواهد بود!

برچسب‌ها: ما چرا ما شدیم!