کد فهمیدن شماره تلفن خودمان*ایرانسل یا همراه اول

دوشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1395

کد فهمیدن شماره تلفن خودمان*ایرانسل یا همراه اول


با شماره گیری *733* و درخواست خرید شارژ می تونی شماره تو ببینی!!!!


به همین سادگی